Setkání s veřejností

Nová Ves

Do Nové Vsi zavítali zástupci týmu vysokorychlostních tratí hned v počátku roku. Přivítal je pan starosta s paní místostarostkou, kterým byl představen aktuální stav příprav VRT Podřipsko.

Mluvilo se také o nových dostupných pracovních možnostech v Praze a Ústí nad Labem, ale i o nových pracovních příležitostech přímo na terminálu Roudnice nad Labem. A to nejen v drážních profesích, ale i v sektoru služeb. Tím se zvýší atraktivita bydlení v obci Nová Ves.V blízké budoucnosti budou o přínosech vysokorychlostní trati Praha - Ústí nad Labem - Drážďany diskutovat zástupci týmu přípravy VRT i s obyvateli obce.