Setkání s veřejností

Nová Ves a Ledčice

V sále obecního úřadu v Nové Vsi se 19. června v odpoledních hodinách sešli její obyvatelé a také občané obce Ledčice se zástupci vysokorychlostních tratí.

Veřejnost se nejvíc zajímala o možný tunel v blízkosti, hluk kolem trati a dopad výstavby a provozu trati na každodenní život v obcích. Představitelé Stavební správy vysokorychlostních tratí seznámili občany také s plánovaným harmonogramem výstavby.

Files to download

prezentace Nová Ves + Ledčice červen 2023 (2.5 MB) pdf