Setkání s veřejností

Nová Ves, Ledčice

Tým ze Správy železnic připravující VRT Podřipsko představil aktuální stav příprav v Nové Vsi. Jednání se zúčastnili rovněž zastupitelé obce Ledčice. Všichni přítomní společně jednali o aktuálním stavu příprav DÚR, o detailech vedení trati v této lokalitě a o dalších procesních krocích.

Po seznámení s novinkami v přípravách budoucí rychlé železnice v okolí obou obcí se přítomní domluvili na veřejném představní VRT Podřipsko, které proběhne v pondělí 19. června od 18.30 v sále obecního úřadu v Nové Vsi.