Aktuality

Nový úsek vysokorychlostní železnice na jižní Moravě vstupuje do procesu EIA

Úsek vysokorychlostní železnice VRT Jižní Morava se blíží k dalšímu milníku. Úřady nyní zahájily zjišťovací řízení před samotným posouzením vlivu stavby na životní prostředí. Dokumentace, týkající se úseku mezi obcemi Modřice a Rakvice, byla nedávno zveřejněna v informačním systému EIA.

Vydání kladných stanovisek EIA pro úseky vysokorychlostních tratí je přitom další klíčovou fází přípravy rychlé železnice v ČR. Ministerstvo životního prostředí požádalo samosprávné celky a státní orgány, aby se k předložené dokumentaci písemně do 30 dnů vyjádřily. Pro fázi realizace musí být nutně vydáno kladné stanovisko EIA. Očekávané dokončení stavby je v počátcích 30. let.

Navrhovaný úsek VRT má délku 45 kilometrů a začíná v brněnské části Horní Heršpice, kde se napojuje na železniční uzel Brno. Součástí projektu je také modernizace stávající stanice v Modřicích. U Rajhradu je navržen hloubený tunel o délce 1 350 metrů. Dominantním prvkem úseku bude kilometr a půl dlouhý most přes evropsky významnou oblast Vranovický a Plačkův les. Na celé trati je navrženo několik retenčních nádrží zabraňujících vzniku bleskových povodní a také celá řada protihlukových stěn a zemních valů, které mají minimalizovat šíření hluku. Na trasu VRT může v budoucnu navázat přeshraniční úsek na Slovensko.