Setkání s veřejností

Odolena Voda

Zástupci týmu přípravy vysokorychlostních tratí ze Správy železnic opět navštívili Odolenu Vodu. S představiteli obce společně jednali o vývoji příprav VRT Podřipsko.

Stěžejním předmětem setkání bylo představení možných variant kompenzačních opatření, která mají za cíl minimalizovat negativní dopady stavby na životní a občany města. Poté následovala diskuse o požadavcích obce na úpravu vedení budoucí rychlé železnice. Sesbíranými podněty se budou intenzivně zabývat projektanti při dalších přípravách.