Aktuality

Ohlasy z prvního workshopu s odbornou veřejností

Ve čtvrtek dne 6. května 2021 proběhl první workshop týmu studie proveditelnosti se zástupci odborné veřejnosti. Mezi více než stovkou pozvaných se k online setkání přihlásilo 86 zástupců hlavního města Prahy i městských částí, Středočeského kraje, železničních dopravců, projektantů a architektů, akademické sféry i zájmových sdružení a spolků. Nechyběli ani členové pracovní skupiny, kteří studii železničního uzlu Praha připravují. Od čtyřiceti účastníků jsme do konce května obdrželi cennou zpětnou vazbu ve formě SWOT analýzy, ze které vybíráme nejčastěji zmíněné podněty.

Mezi silné stránky řadí odborníci plně integrovanou železniční síť, která poskytuje cestujícím rychlá a kapacitní spojení až do centra Prahy. U hlavního nádraží vyzdvihují jeho průjezdnost, naopak u Masarykova nádraží jeho přístupnost z okolí i přestupní vazby na jiné druhy dopravy. Řada podnětů také směřuje k udržitelnosti železniční dopravy a její páteřní roli v systému veřejné dopravy v celé aglomeraci.

Naopak mezi slabými stránkami rezonuje nedostatečná kapacita železničního uzlu nejenom pro očekávaný rozvoj příměstské i dálkové dopravy, ale i pro současnou úroveň provozu. Ta se pak projevuje nespolehlivostí a nízkou stabilitou provozu. Prostor vidí odborníci ve zlepšení přestupních vazeb na MHD a zatraktivnění nejen samotných nádraží a zastávek, ale i jejich okolí pro tzv. poslední míli cest, které se odehrají většinou pěšky nebo na kole. Železnice v Praze by také mohla být viditelnější, aby potvrdila svou plnohodnotnou roli v obsluze města. S tím souvisí i upozornění na mezery v provozním konceptu, který by měl lépe reflektovat poptávku cestujících. Kritika směřuje také na pokles významu železnice pro místní nákladní dopravu (tzv. city logistiku); potřebná kapacita se nedostává ani nákladním vlakům, které přes Prahu potřebují jen projet.

Mezi příležitostmi pražské železnice vidí odborníci přivedení tzv. Rychlých spojení, které přivedou nové cestující z okolních krajů i zahraničí. Důležité je také mít na paměti, že železnice díky svému vysokému podílu elektrifikace pomůže splnit klimatické závazky města i státu snadněji, než jiné druhy dopravy. Mezi hrozbami pak zmiňují částečný odliv cestujících po pandemii COVID-19, spojený se změnou potřeb v mobilitě. Mezi evergreeny pak patří nedostatek finančních zdrojů pro přestavbu železničního uzlu a neustálé odkládání její realizace.

Pokud i vy máte svůj názor nebo dotaz směřující na železnici v Praze, zapojte se do panelové diskuze, kterou pořádáme 24. 6. od 19 hodin v pražském CAMP. Další příležitost pro zapojení odborníků přijde v závěru roku 2021, kdy budeme pořádat druhý workshop, tentokrát na téma diskuze nad širokým vějířem variant železničního uzlu, jejich přínosy a riziky.