Aktuality

31.08.2022
Probíhají práce na předběžných variantách
Od června 2022 započaly práce na dalším projektovém kroku scénáře „S projektem“, na tzv. předběžných variantách. Předběžné varianty představují ucelený návrh pro řešené území ve všech dopravních a technických souvislostech, vytvořený kombinací dílčích teoretických variant.
31.08.2022
Výbor studie proveditelnosti schválil dosavadní výstupy
31. května 2022 proběhlo jednání výboru studie proveditelnosti, který je nejvyšším orgánem dozorujícím přípravu studie. Výbor kontroloval postup prací po třetím dílčím plnění, a tím i dokončení analytické fáze studie proveditelnosti. Souhlas výboru s dosavadními výstupy studie položil pomyslný základní stavební kámen pro návrh variant řešení železničního uzlu.
13.05.2022
Dokončení prací na variantě Bez projektu
Dne 6. května 2022 bylo odevzdáno třetí plnění studie proveditelnosti završující práce na modelování stavu Bez projektu, tedy situaci, pokud by po roce 2035 již nedocházelo k dalšímu rozšiřování železniční sítě v uzlu Praha. Tato etapa prací bude předložena Výboru studie proveditelnosti k projednání a schválení.
14.04.2022
„Při rozvoji železnice v zastavěném území města musíme hledat kompromis“, shodli se odborníci na druhém workshopu
Počátkem března 2022 se uskutečnil další z řady plánovaných workshopů pro odbornou veřejnost. Téměř osmdesát hostů se připojilo online, aby poskytlo zpětnou vazbu k dokončeným etapám studie a také nahlédlo týmu zhotovitele pod pokličku v přípravě variant uspořádání železničního uzlu. Během měsíce března pak ještě zůstal prostor pro podrobnější písemné reakce účastníků, které víceméně potvrdily závěry workshopu.
28.02.2022
Stovka odborníků obdržela pozvánku na druhý workshop
Studie proveditelnosti dospěla do fáze, kdy podruhé zapojuje odborníky. Měsíc před dokončením prací na scénáři bez projektu zahajujeme debatu nad přístupem ke konkrétním aspektům dalšího projektování a nad množinou teoretických projektových variant.
31.01.2022
Prodloužení doby zpracování studie
Zhotovitel a zadavatel studie se dohodli na prodloužení doby zpracování studie o 2 měsíce.
20.01.2022
Zahájeny práce na teoretických variantách
Na konci roku 2021 započaly práce na prvním kroku scénáře „S projektem“, na takzvaných teoretických variantách
10.01.2022
Scénář Bez projektu projednán v pracovní skupině
V prosinci 2021 byl dokončen provozní koncept ve scénáři „Bez projektu“ ve všech segmentech dopravy – osobní dálkové i regionální a nákladní.
21.10.2021
Dotazník zmapoval potenciál nákladních přeprav v pražském uzlu
V říjnu 2021 bylo ukončeno dotazníkové šetření mezi stávajícími i potenciálními uživateli železniční nákladní dopravy na téma Budoucnost přepravy v Praze a okolí. Online dotazník byl připraven a rozeslán ve spolupráci se zástupci Správy železnic, MD ČR, IPR Praha, ŽESNAD.CZ, Svazu spedice a logistiky ČR a České logistické asociace.
23.09.2021
Pro scénář Bez projektu byl zvolen pásmový model regionální osobní dopravy
Metodika hodnocení projektů dopravních staveb, železniční uzel Praha nevyjímaje, je založena na porovnání dvou scénářů: „Bez projektu“ a „S projektem“. Oba scénáře se dívají daleko do budoucnosti, ale liší se v rozvoji železniční infrastruktury. Pro první scénář Pracovní skupina vybrala provozní koncept pro linky regionální osobní dopravy.
12