Setkání s veřejností

Osek nad Bečvou, Dolní Újezd

Tým přípravy vysokorychlostních tratí opět zasedl ke společnému stolu se zastupiteli obce, tentokrát v Oseku nad Bečvou. Setkání týkající se VRT Moravská brána I se zúčastnili rovněž představitelé Dolního Újezdu.

Přítomní byli seznámeni s nejen s projektanty úseku, kteří mají daný úsek na starosti, ale také s aktuálním stavem příprav v kontextu těchto obcí. Zástupci Správy železnic následně vyslechli podněty zastupitelů, kterým se budou snažit v maximální míře vyhovět.