Setkání s veřejností

Podivín, Zaječí, Rakvice

Tým přípravy vysokorychlostních tratí zasedl ke společnému stolu se zástupci obcí Podivín, Zaječí a Rakvice. Společně jednali o chystané budoucí rychlé železnici.

Zástupci Správy železnic nejprve představili koncept VRT a přínosy, které nová železnice přinese. Následně vysvětlili aktuální stav příprav VRT Jižní Morava v kontextu těchto obcí na situačním schématu a vizualizaci. Na závěr proběhla diskuse týkající se požadavků obcí, kterými se bude projekční tým dále zabývat.

Files to download

Prezentace PODIVÍN, duben 2022 (4.4 MB) pdf