Setkání s veřejností

Popovice

Nová vysokorychlostní trať byla tématem jednání v Popovicích, kterého se zúčastnili nejen představitelé obce, ale také projektanti a zástupci SŽ, kteří úsek VRT Jižní Morava připravují.

Odborníci z týmu VRT svou prezentací přiblížili občanům aktuální stav příprav budoucí rychlé železnice v kontextu obce a jejího okolí. Následovala diskuse a sběr podnětů od zástupců obce, kterými se budou projektanti dále zabývat.

Files to download

2023-11-23 Popovice.pdf (9.4 MB) pdf