Setkání s veřejností

Popovice

Aktuální stav přípravy budoucí VRT Jižní Morava jsme 13. května představili v Popovicích.

Projektový tým Správy železnic představil aktuální stav přípravy záměru a popsal plánovaný postup v nejbližších měsících. Se zástupci obce jsme také diskutovali, jak se do procesu přípravy nové vysokorychlostní železnice zapojit. Opomenuta nezůstala ani lokální témata týkající se navrhovaného vedení nové trati, zejména pak zachování dopravního spojení a možná řešení protihlukových opatření. Správa železnic zástupce obce ujistila, že dopravní spojení obce bude v době výstavby VRT zachováno.

Files to download

prezentace 4.pdf (5.4 MB) pdf