Aktuality

Pracovní skupina se sešla na svém prvním jednání

Zástupci Správy železnic, Ministerstva dopravy ČR, Prahy a Středočeského kraje se poprvé sešli s projektovým týmem ŽUP.

Takto vytvořená pracovní skupina byla sestavena jako platforma pro výměnu názorů, ověřování průběžných výstupů a hledání odborného kompromisu mezi nejvýznamnějšími subjekty při přípravě studie. Na úvodním jednání se probíraly možnosti uspořádání dálkové a příměstské železniční dopravy, ladily se také výhledové požadavky jednotlivých objednatelů dopravy na úrovni státu, kraje a hlavního města. Jde o důležité vstupy do dopravního řešení celého pražského uzlu, kterým práce na studii odstartovaly. Pracovní skupina se bude scházet dvakrát měsíčně.