Setkání s veřejností

Praha 9

Představitelé Městské části Praha 9 se sešli s týmem VRT, aby společně jednali o připravované vysokorychlostní trati na tomto území. Přítomni byli seznámeni s podobou trati navržené ve studii proveditelnosti.

Diskutovalo se především o možnostech vedení trati na území hlavního města a nutnosti zajistit dostatečná protihluková opatření. Na konci jednání byl představen orientační časový harmonogram projekčních prací a nastíněna možnost seznámit s projektem VRT veřejnost.