Setkání s veřejností

Praha 14

Připravovaný úsek VRT Praha představil tým ze Správy železnic na půdě úřadu MČ Praha 14. Na jednání, kterého se zúčastnili představitelé městské části, byla představena podoba trati navržená ve studii proveditelnosti.

Všichni přítomní společně jednali o aktuálním stavu přípravy VRT Praha, o dalším postupu chystaného projektu v lokalitě hlavního města a také o nutnosti vzájemně úzce spolupracovat. Podněty, které Správa železnic sesbírá, se bude nadále zabývat při samotném projektování.

Máte k vysokorychlostním tratím nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat na vrt@spravazeleznic.cz.