Setkání s veřejností

Praha 20 - Horní Počernice

Zástupci Správy železnic připravující vysokorychlostní tratě navštívili Městskou část Prahy 20. Na setkání s představiteli Horních Počernic byla představena budoucí VRT Polabí a aktuální stav příprav.

Následovala diskuse týkající se technického řešení VRT v okolí městské části a kompenzačních opatření. Rovněž byl domluven termín veřejného představení projektu VRT v ČR místním obyvatelům. Setkání s veřejností proběhne 15. června letošního roku.

Files to download

Prezentace HORNÍ POČERNICE, červen 2022 (6.1 MB) pdf