Setkání s veřejností

Praha 8

S připravovaným řešením vysokorychlostní trati na území pražské Libně seznámili zástupci Správy železnic představitele MČ Prahy 8.

Účastníci schůzky diskutovali nad aktuálním stavem příprav Nového železničního spojení Praha – Drážďany. Následně se detailněji zabývali vedením budoucí vysokorychlostní trati na území této městské části, zejména v okolí lokality Praha-Balabenka.