Setkání s veřejností

Praha-Březiněves

Tým vysokorychlostních tratí navštívil pana starostu Městské části Praha-Březiněves, aby společně diskutovali o vedení VRT Podřipsko na území Prahy.

Setkání bylo zaměřeno na představení technických možností řešení trati na území této městské části a diskusi o hlukové náročnosti pro místní obyvatele. Pan starosta byl rovněž seznámen s dalšími procesními kroky a s možností představit projekt veřejnosti.