Setkání s veřejností

Praha-Dubeč, Praha-Dolní Měcholupy

Připravovaný úsek VRT Praha představil tým ze Správy železnic na půdě úřadu MČ Praha-Dubeč. Jednání se spolu se zástupci Dubče zúčastnil také pan starosta MČ Praha-Dolní Měcholupy a další přizvaní odborníci.

Stěžejním tématem jednání byl požadavek přítomných zástupců městských částí vést vysokorychlostní trať v této lokalitě v podzemí. Správa železnic tuto možnost prověří spolu s projektanty DÚR, kteří jsou právě vybíráni prostřednictvím veřejné zakázky. Všichni účastníci se také domluvili na úzké koordinaci a pravidelném předávání informací.