Aktuality

Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce na návrh a realizaci projektu Novostavba trati Praha – Beroun

Pro další postup přípravy investiční akce vypsala Správa železnic předběžné tržní konzultace, na kterých by ráda od budoucích možných zhotovitelů získala informace pro optimální návrh a realizaci projektu Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun. Zahájení předběžné tržní konzultace je zároveň oznámeno ve věstníku veřejných zakázek a jeho prostřednictvím také v systému Úředního věstníku Evropské unie (TED). Zadavatel připustí k účasti v předběžné tržní konzultaci všechny dodavatele, kteří prokáží zkušenost se zhotovením ražených tunelů delších než 500 metrů v oblasti dopravních staveb a vyplní registrační formulář.

Projekt bude potenciálním zhotovitelům představen formou videokonference, účastníci budou seznámeni s uvažovaným návrhem technického řešení (v současné době je zpracovávána dokumentace na územní rozhodnutí) a následně bude probíhat řízená diskuze. Na jejím konci budou účastníci vyzváni k vyplnění dotazníků, které jim budou zaslány po videokonferenci. Odpovědi na dotazníky následně Správa železnic vyhodnotí.

V rámci přípravy uvedeného projektu chce Správa železnic rovněž vypsat několik zakázek na zhotovení průzkumných prací. Pro seznámení potenciálních zhotovitelů s rozsahem průzkumných prací chystá společné setkání „Meet the buyer“, které bude probíhat formou videokonferenčního jednání. Během něj zástupci Správy železnic představí projekt i rozsah průzkumných prací. Následně bude probíhat řízená diskuze k těmto tématům.

Zájem o účast v první předběžné tržní konzultaci i na společném setkání „Meet the buyer“ lze vyjádřit prostřednictvím registračních formulářů. Ty jsou k dispozici v souboru ke stažení. Zde nechybí ani výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci. V ní naleznete pokyny k vyplnění registračního formuláře. Máte-li zájem se předběžné tržní konzultace nebo společného setkání „Meet the buyer“ zúčastnit, prosíme o zaslání vyplněného registračního formuláře postupem uvedeným ve výzvě k účasti nejpozději do termínů uvedených v jednotlivých výzvách.

Files to download

Výzva k účasti v první předběžné tržní konzultaci.docx (44.5 kB) docx
Výzva k účasti v první předběžné tržní konzultaci.pdf (193.6 kB) pdf
Pozvánka na Meet the Buyer.docx (236.8 kB) docx
Pozvánka na Meet the Buyer.pdf (306.3 kB) pdf