Setkání s veřejností

Přerov

Na konci září proběhlo další projednání přípravy vysokorychlostních tratí v Přerově. Setkání se kromě zástupců magistrátu města Přerov zúčastnili také představitelé místních částí.

Zástupce Správy železnic v prezentaci shrnul přínosy nových železnic pro region a jeho obyvatele. Představil základní parametry tratí VRT Haná a VRT Moravská brána, včetně předpokládaného linkového vedení. Přidal také informace o harmonogramu prací.

V následné diskuzi odpovídala Správa železnic na dotazy týkající se například zajištění průchodnosti území a nahrazování současných komunikací. Přítomní byli rovněž informováni, že projektanti částečně vyhověli požadavkům samospráv a místních. Trasa VRT tak bude oproti původním plánům posunuta dále od zastavěných oblastí.

Files to download

Prezentace PŘEROV, září 2021 (4.4 MB) pdf