Aktuality

Přípravy v plném proudu na úseku VRT Praha

Náš tým aktivně pracuje na projektu výstavby nového úseku VRT Praha a nyní se nachází ve fázi sběru podnětů a mapování území, kterými nová trať prochází. Oslovujeme samosprávy a zapojené soukromé subjekty. Zároveň jsme uskutečnili setkání s veřejností a další plánujeme, abychom informovali o spuštění projektu.

Pro občany je k dispozici pocitová mapa, do níž mohou přispět svými názory a podněty k dalšímu rozvoji území, které dobře znají. Výstavba trati je vnímána jako příležitost posunout se blíže k realizaci různých záměrů, ať už se jedná o nové byty, parky, průmyslové objekty nebo komunikace.

V této fázi hraje klíčovou roli práce urbanistů, kteří se snaží skloubit různé záměry a podněty, včetně těch z pocitové mapy. Urbanistická koncepce bude následně sloužit jako výchozí bod pro práci projektantů nikoliv naopak.

Příprava projektu VRT Praha vychází z předchozí studie proveditelnosti, která je klíčová pro stanovení trasy a potřebné kapacity tratí. Momentálně se nerozhoduje o podobě trati, jestli a kde bude vedena v úrovni terénu, mostě či tunelu. Různé varianty budou připraveny ke konci února a následně řádně projednány se všemi zapojenými subjekty.

Existuje také harmonogram dialogu s veřejností, ve kterém jsou jednotlivé kroky přehledně zobrazeny.