Aktuality

Prodloužení doby zpracování studie

Zhotovitel a zadavatel studie se dohodli na prodloužení doby zpracování studie o 2 měsíce.

Vysoké požadavky objednatelů na výhledový rozsah regionální dopravy a neshoda na budoucím provozním konceptu zpozdili běh prací na studii. Pomocí modelu přepravní poptávky musel být ve variantách ohodnocen potenciál požadovaných linek. Takový krok obvykle probíhá až po návrhu projektových variant, v tomto případě však musel byl předřazen před sestavení výsledného provozního konceptu. Zpracování 3. dílčí etapy se tak prodloužilo o 3 měsíce, vliv na další dílčí etapy bude pouze dvouměsíční z důvodu využití plánované měsíční rezervy mezi třetím a čtvrtým plněním.