Setkání s veřejností

Prosenice

Nové vysokorychlostní železnice byly tématem jednání v Prosenicích, kterého se zúčastnili nejen představitelé obce, ale také projektanti, kteří připravují úsek VRT Moravská brána I.

Odborníci z týmu VRT přiblížili aktuální stav příprav budoucí rychlé železnice v kontextu obce a jejího okolí. Následovala diskuse a sběr podnětů zástupců obce, kterými se budou projektanti dále zabývat.