Setkání s veřejností

Prosenice, Buk, Radvanice

Nové vysokorychlostní železnice byly tématem jednání v Prosenicích. Na setkání, kterého se zúčastnili rovněž představitelé obcí Buk a Radvanice, představila Správa železnic koncept budoucí rychlé železnice a také přínosy, které VRT regionu přinese.

Následně odborníci z týmu přípravy VRT spolu s projektanty přiblížili aktuální stav projektování úseku Moravská brána I. Na závěr proběhla diskuse a také zazněly podněty zastupitelů, kterými se budou odborníci připravující budoucí rychlotrať zabývat.