Aktuality

Průzkum krajiny na úseku VRT Vysočina fáze II: Společná cesta pro železnici a přírodu

Kudy vedou cesty srnek, létají ptáci a skáčou obojživelníci? To nejsou otázky pouze pro přírodovědce, ale i pro inženýry pracující na Stavební správě vysokorychlostních tratí. Životnímu prostředí je věnována velká pozornost po celou dobu přípravy, od projekčních prací až po uvedení trati do samotného provozu. Správa železnic uzavřela smlouvu na zpracování přírodovědného průzkumu, biologického hodnocení a migrační studie, které jsou nezbytné pro správné umístění stavby plánované ze Světlé nad Sázavou do Velké Bíteše. Zakázku zhotovuje společnost Ecological Consulting a.s.

Velký důraz je kladen na to, aby nová trať byla vedena s maximálním respektem k přírodě. Výsledky průzkumů pomohou lépe pochopit migrační koridory a navrhnout projekční řešení, která umožní živočichům bezpečný průchod přes trať pomocí mostů, propustků nebo ekoduktů. Závěry budou využity při zpracování dokumentace pro územní řízení, jejíž součástí bude také dokumentace EIA.