Setkání s veřejností

Pustějov

Představitelé a obyvatelé Pustějova se sešli s odborníky připravující vysokorychlostní tratě ze Správy železnic. Všichni přítomní se společně věnovali úseku VRT Moravská brána.

V úvodní části byli všichni přítomní seznámeni s konceptem VRT a s benefity, které projekt ČR přinese. Následovalo detailnější představení plánovaného vedení trati v této lokalitě. Součástí jednání byla rovněž diskuse. Zástupci Správy železnic nejčastěji odpovídali na dotazy týkající se prostupnosti krajinou, protihlukových opatření či vlivu na životní prostředí.

Files to download

Prezentace PUSTĚJOV, květen 2023 (5.5 MB) pdf