Setkání s veřejností

Rakvice

Obyvatelé a představitelé obce Rakvice se sešli s odborníky připravující vysokorychlostní tratě ze Správy železnic. Společně se věnovali VRT Jižní Morava.

V první části byli přítomní seznámeni s projektem VRT a s benefity, které projekt ČR přinese. Následovalo detailnější představení plánovaného vedení trati v této lokalitě. Součástí setkání byla rovněž diskuse. Zástupci Správy železnic nejčastěji odpovídali na dotazy týkající se předpokládaného rozsahu záborů, protihlukových opatření či vlivu na životní prostředí.

Files to download

Prezentace RAKVICE, květen 2023 (7.1 MB) pdf