Setkání s veřejností

Roudnice nad Labem

Zástupci Správy železnic představili aktuální stav přípravy budoucí VRT Podřipsko zastupitelům Roudnice nad Labem. V rámci diskuze se řešila lokální témata týkající se navrhovaného vedení nové trati a spojení budoucího terminálu s městem. Společně bylo také diskutováno řešení následného provozu na stávající trati.

I nadále je tým odborníků připraven odpovídat na dotazy prostřednictvím e-mailové adresy vrt@spravazeleznic.cz.