Setkání s veřejností

Roudnice nad Labem

20. června proběhlo v kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem setkání zástupců Správy železnic, Stavební správy VRT, Ministerstva dopravy, architektů a dalších odborníků s místní veřejností. Tématem byl především připravovaný terminál vysokorychlostní trati u Roudnice nad Labem, ale také postup přípravy trati na RS4 mezi Prahou a saskými Drážďany.

Spolu s občany Roudnice probrali zástupci Stavební správy VRT, Ministerstva dopravy, Správy železnic a architektů také harmonogram stavby, proces přípravy vysokorychlostní trati ve směru na Drážďany, finanční otázky spojené s přípravou a stavbou nebo stanovování jízdného v rychlých spojích. Zaznělo mnoho otázek veřejnosti, například ohledně hlukové legislativy.

Více informací zjistíte v přiložené prezentaci. Otázky k vysokorychlostním tratím nám můžete položit na e-mailu vrt@spravazeleznic.cz.

 

Files to download

prezentace Roudnice (6.1 MB) pdf