Setkání s veřejností

Sdružení Vrchovina, Okrouhlička

Správa železnic přijala pozvání obce Okrouhlička a Sdružení Vrchovina na veřejnou prezentaci projektu vysokorychlostních železnic v regionu.
Kromě zástupců obce Okrouhlička se veřejného setkání zúčastnili také představitelé okolních obcí a zájmových spolků. Nechyběli ani zástupci Kraje Vysočina. Správa železnic na místě prezentovala dosavadní vývoj v přípravě nových tratí, možná opatření na ochranu obyvatel a hluku či přínosy VRT pro region. V následné diskuzi jsme objasnili základní principy projektování tratí, legislativní procesy nebo možnost zapojení obcí do přípravy nových železnic.

Files to download

Prezentace Okrouhlička (10.7 MB) pdf