Aktuality

Technické kolokvium k výtoňskému mostu: odborníci poskytnou své závěry do týdne

Desítka odborníků se specializací na mostní stavby nejen z Česka, ale i dalších zemí se dva dny podrobně zabývala problematikou železničního mostu pod pražským Vyšehradem. Cílem bylo zachytit všechny relevantní věcné argumenty, a to s ohledem na co možná nejkratší omezení na frekventované trase mezi hlavním a smíchovským nádražím.

Svá zhodnocení už provedených průzkumů a přepočtů únosného zatížení mostu poskytli jak specialisté, kteří posudky k aktuálnímu stavu degradace mostu zpracovali, tak i odborníci navržení odpůrci nynějšího řešení. Třetí skupinou konfrontující odlišné přístupy byli účastníci nominovaní ČVUT. Za Správu železnic se kolokvia účastnil i ředitel Stavební správy západ Petr Hofhanzl, který je současně jeho tajemníkem.

Předmětem debaty bylo rovněž inženýrské zhodnocení výsledků mezinárodní architektonické soutěže na podobu nového mostu a jeho okolí. Oslovení odborníci se zabývali také možností provedení rekonstrukce s ohledem na požadované budoucí zatížení.

K technickému řešení z hlediska památkové péče se vyjádřil Peter Strasser, vedoucí Centra pro ochranu kulturních památek Dunajské univerzity v rakouské Křemži: „Současná podoba Prahy ilustruje průřez jejího vývoje od středověku po moderní dobu. Její rozvoj není v rozporu s principy památkové péče.“

Most nebyl v dobrém stavu možná už před čtyřiceti lety. Některé otázky stále zůstávají bez odpovědi. Není ale čas odkládat konečné rozhodnutí. Udělejte je rychle, ať už bude jakékoliv,“ uvedl Eugen Brühwiler, profesor Laboratoře stavební údržby a bezpečnosti Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne.

Na závěr programu definovali přítomní společné závěry ke stanoveným zadáním kolokvia. Vzhledem k rozsáhlosti debaty a náročnosti jednotlivých témat dala Správa železnic účastníkům kolokvia další prostor pro vypracování souhrnného vyjádření k celé problematice, které do týdne pošlou ministru dopravy Martinu Kupkovi. To poslouží jako podklad pro jeho výsledné rozhodnutí.

Files to download

tisková zpráva ke stažení (74.1 kB) pdf