Setkání s veřejností

Telnice

O novinkách týkající se přípravy vysokorychlostní trati Praha – Ústí nad Labem – Drážďany přijeli zástupci Správy železnic informovat obec Telnice.

Kromě představení aktualizovaného návrhu vedení tratě seznámili členové přípravného týmu pana starostu s plánovaným geologickým průzkumem. Přítomní se také věnovali důležitému tématu zabezpečení zásob vnitřních vod.

Následovala diskuse o požadavcích obce. Sesbíranými podněty se budou projektanti intenzivně zabývat při dalších přípravách.