Setkání s veřejností

Trmice, Chabařovice, Chlumec, Telnice, Přestanov, Libouchec, Krupka, Petrovice

Na online schůzku pořádanou Správou železnic byli pozváni zástupci výše uvedených měst a obcí. Účastníkům schůzky byl představen aktuální stav přípravy a plánovaný další postup přípravy vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan.

Zástupci Správy železnic seznámili účastníky schůzky s výstupy ze Studie proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany a prezentovali návrhové řešení v zájmovém úseku Ústí nad Labem – státní hranice. Účastníci byli seznámeni o spolupráci s DB Netz v úseku Krušnohorského tunelu až po státní hranici.

Součástí schůzky byla diskuze s účastníky o tématech konkrétních pro danou oblast.