Setkání s veřejností

Veliká Ves

Zástupci Správy železnic připravující budoucí vysokorychlostní trať Praha - Ústí nad Labem – Drážďany přijeli do Veliké Vsi diskutovat s panem starostou a obyvateli obce.

Setkání bylo zahájeno obecnými informacemi o vysokorychlostních tratích v ČR a představením aktuálního stavu příprav VRT Podřipsko. Následovalo seznámení účastníků setkání s konkrétním vedením trati v okolí obce Veliká Ves a s přínosy, které nová trať obyvatelům v dané lokalitě přinese. Na závěr proběhla moderovaná diskuse a sběr podnětů, kterými se budou zabývat projektanti.

Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz.

Files to download

Prezentace VELIKÁ VES, duben2023 (1.9 MB) pdf