Setkání s veřejností

Veselíčko

Zástupci Správy železnic se spolu s projektanty sešli ve Veselíčku, aby s představiteli obce projednali připravované vysokorychlostní tratě.

Jednání bylo detailněji zaměřeno na VRT Moravská brána I a konkrétní řešení v okolí obce. Na závěr si projekční tým vyslechl podněty týkající se problematiky hluku a zachování prostupnosti v krajině, kterými se budou při dalších přípravách zabývat.