Setkání s veřejností

Vražkov, Ledčice, Straškov-Vodochody

Tým přípravy vysokorychlostních tratí ze Správy železnic navštívil Vražkov. Společně s představiteli obcí Vražkov, Ledčice a Straškov-Vodochody jsme jednali o budoucí rychlé železnici.

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem příprav vysokorychlostní tratě v úseku Praha – Ústní nad Labem – Drážďany včetně odbočné větve Praha – Most. Následovala diskuse a sběr podnětů, kterými se projektanti budou zabývat. Místním obyvatelům bude budoucí VRT Podřipsko představena v srpnu letošního roku.