Setkání s veřejností

Všestudy

Tématem schůzky v obci Všestudy bylo představení aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan a také seznámení s plánovaným postupem další přípravy. Setkání se zúčastnil tým VRT a pan starosta.

Po obecném úvodu předali zástupci Správy železnic informace o chystaném geologickém průzkumu, který se bude na úseku VRT Podřipsko realizovat. Poté následovala diskuse o obavách a požadavcích obce. Sesbíranými podněty se budou projektanti zabývat při dalších přípravách DÚR.