Aktuality

Výbor studie proveditelnosti schválil dosavadní výstupy

31. května 2022 proběhlo jednání výboru studie proveditelnosti, který je nejvyšším orgánem dozorujícím přípravu studie. Výbor kontroloval postup prací po třetím dílčím plnění, a tím i dokončení analytické fáze studie proveditelnosti. Souhlas výboru s dosavadními výstupy studie položil pomyslný základní stavební kámen pro návrh variant řešení železničního uzlu.

Výbor Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně Rychlých spojení sdružuje všechny subjekty, které se přímo podílejí na přípravě studie. Kromě samotné Správy železnic a Ministerstva dopravy zahrnuje i zástupce samosprávy Prahy a Středočeského kraje, koordinátory integrovaného dopravního systému a zástupce financujících institucí. Jako vrcholný orgán se schází nepravidelně v klíčových bodech přípravy studie.

Výbor v usnesení schválil předpoklady vůči územní prognóze včetně počtu obyvatel pražské metropolitní oblasti a pracovních příležitostí k časovému horizontu 2070. Studie proveditelnosti bude uvažovat s počtem obyvatel hlavního města na úrovni 1,6 milionu a dalším zhruba milionem obyvatel v Pražské aglomeraci, celkově tedy nárůstem populace o jednu třetinu. Potenciál P+R v regionu, tedy kapacita záchytných parkovišť v okolí Prahy, bude kalkulován v objemu 20 % výhledového počtu vjíždějících osobních aut pro snížení individuální automobilové dopravy v centru hlavního města.

Výbor dále schválil souhrnné požadavky ze strany veřejných objednatelů na předpokládaný výhledový rozsah osobní dopravy se základním intervalem 7,5 min ve špičce na vybraných radiálních linkách regionální železniční dopravy. Tím výbor stvrdil i základ pro tvorbu jízdních řádů v násobcích základního intervalu, typicky 15, 30 či 60 minut, které budou připraveny pro další ověřování poptávky.

A konečně výbor potvrdil předpoklady uplatněné ve variantě „Bez projektu“, tj. výhledovou podobu infrastrukturní sítě včetně jejího časového rozvoje, pokud by nedošlo k investici do přestavby železničního uzlu Praha. Tomu odpovídá i výhledový provozní koncept navržený podle možností daných omezenou kapacitou infrastruktury této varianty.

Další řádné jednání výboru se uskuteční u příležitosti schvalování výběru variant pro podrobnější zpracování.