Setkání s veřejností

Zeleneč

Setkání týmu VRT ze Správy železnic s obyvateli obce a také s jejími představiteli proběhlo tentokrát v Zelenči.

V úvodu byli přítomní seznámení s koncepcí vysokorychlostní železnice v ČR, následně s aktuálním stavem příprav VRT Polabí a rovněž s konkrétním technickým řešením v této lokalitě. Následovala diskuse, ve které odborníci odpověděli na dotazy týkající se hluku, prostupnosti krajinou či napojení na další komunikace.

Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz.

Files to download

Prezentace ZELENEČ, květen 2023 (3.7 MB) pdf