Setkání s veřejností

Zlosyň

Již podruhé se v letošním roce Správa železnic vydala za představiteli obce Zlosyň. Společně diskutovali o VRT Podřipsko a o možnostech představení projektu veřejnosti.

Úvodní diskuse navázala na březnové setkání a týkala se výškového profilu trati a také požadavků obce zachovat prostupnost. Požadavky, které obec sepíše, budou konzultovány s projektanty úseku.

Následně bylo mezi účastníky jednání domluveno setkání s veřejností, na kterém budou obyvatelé obce seznámeni s VRT Podřipsko, zejména pak s vedením rychlodráhy v okolí obce Zlosyň.