Setkání s veřejností

Zlosyň

22. června se setkali obyvatelé středočeské obce Zlosyň se zástupci Správy železnic. Tématem bylo vedení plánované vysokorychlostní trati v okolí obce a otázky dopadu provozu na její okolí.

Padaly otázky především na protihlukovou ochranu při samotném provozu VRT a v průběhu její výstavby, na potenciální vybudování protihlukových valů a ozelenění okolí trati, podjezdy či nadjezdy VRT nad stávajícími komunikacemi, biokoridory pro zvěř nebo rychlou dopravu z centra Prahy na Roudnicko. Setkání se za Správu železnic zúčastnili náměstci Stavební správy VRT Martin Švehlík a Pavel Hruška.

Otázky k vysokorychlostním tratím můžete pokládat na e-mailu vrt@spravazeleznic.cz.

Files to download

prezentace Zlosyň červen 2023 (2.1 MB) pdf