Aktuality

02.12.2022
Česko má první trať s výhradním provozem vlaků pod systémem ETCS
Správa železnic dokončila modernizaci a elektrizaci vytížené regionální trati Olomouc – Uničov. Jde o vůbec první trať v České republice, na které budou všechny jízdy vlaků sledovány evropským zabezpečovačem ETCS. Mobilní část tohoto systému tak musí mít v provozu všechny soupravy, které na trať vyjedou. Cesta vlakem se v tomto úseku zkrátí ze 40 minut na méně než půl hodinu.
02.12.2022
Evropský zabezpečovač ETCS funguje již téměř na 800 km tratí
Omezení chyb lidského faktoru, zvýšení rychlosti nebo průjezd vlaků napříč kontinentem bez nutnosti výměny lokomotivy – to je jen krátký výčet benefitů, které přináší evropský zabezpečovač ETCS. Správa železnic s jeho instalací výrazně pokročila, aktuálně je ve výstavbě na 417 km českých tratí. V příštím roce plánuje na instalaci ETCS vynaložit zhruba 2,4 mld. Kč.
01.12.2022
Projektant zpracuje technický návrh vysokorychlostní trati u Ústí nad Labem
Správa železnic vyhlásila další veřejnou zakázku na projekční práce pro vysokorychlostní tratě. Dokumentace pro územní rozhodnutí vznikne pro úsek z Ústí nad Labem k portálu Krušnohorského tunelu. Dodavatel také připraví návrh údržbové základny v Chabařovicích, ze které bude zajišťován servis trati.
30.11.2022
Skončila revitalizace trati z Lovosic do České Lípy
Správa železnic ukončila revitalizaci trati z Lovosic do České Lípy, která začala v listopadu loňského roku a za vysoutěženou cenu 981,9 milionu korun ji provedlo sdružení firem AŽD Praha a EDIKT. Realizace projektu umožnila zvýšení traťové rychlosti v některých úsecích, zkrácení jízdní doby vlaků a vyšší bezpečnost železničního provozu.
29.11.2022
Rekordní rozpočet umožní v roce 2023 start zásadních staveb na železnici
Nadcházející stavební sezóna představuje pro Správu železnic řadu významných výzev a milníků. Naplno by se měla rozběhnout stavba několika traťových úseků na pražské letiště včetně modernizace Masarykova nádraží. Předpokládá se dlouho očekávaný start modernizací stanic Praha-Smíchov a Praha-Bubny i akcelerace projektové přípravy vysokorychlostních tratí. Polovina roku 2023 přinese zásadní úlevu pro cestující na prvním koridoru, kam se vrátí dálkové vlaky. Financování staveb by se mělo opírat o rekordní rozpočet v historii Správy železnic v předpokládané výši 61,9 miliardy korun, s možností navýšení až na 70,4 miliardy díky předpokládanému úvěru EIB.
29.11.2022
Prachatické nádraží září novotou
Opravených výpravních budov na jihu Čech přibývá. Nově se jí pyšní také nádraží v Prachaticích. Opravu objektu z roku 1893 zahájila Správa železnic loni v červnu. Práce probíhaly ve dvou etapách, během první se stavbaři zaměřili na budovu samotnou, v rámci druhé fáze se zrekonstruoval kanalizační řad.
29.11.2022
Elektrizace trati z Brna do Zastávky pokračuje druhou etapou
V listopadu začaly první práce na trati mezi Střelicemi a Zastávkou u Brna, kde se rozbíhá další etapa elektrizace frekventované spojnice s jihomoravskou metropolí. Navazuje na již dokončenou část do Střelic a její součástí je mimo jiné vybudování druhé traťové koleje až do Zastávky u Brna. Hlavní stavební práce budou probíhat od jara. S dokončením celé stavby s předpokládanými celkovými investičními náklady 3,1 miliardy korun se potom počítá na konci roku 2024. Stavba bude navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2021–2027.
25.11.2022
Začala modernizace posledního traťového úseku mezi Prahou a Lysou nad Labem
Správa železnic slavnostně zahájila modernizaci železnice mezi Mstěticemi a Čelákovicemi. Jedná se o poslední dosud neopravený úsek velmi vytížené příměstské trati z Prahy do Lysé nad Labem. Za 2,172 miliardy korun bez DPH stavbu zrealizuje sdružení firem EUROVIA CS, Subterra, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha. Přípravné práce už začaly, naplno se rozběhnou po novém roce a potrvají do listopadu 2025.
25.11.2022
Správa železnic zohlednila připomínky dopravců a upravila stavební postupy při modernizaci hlavního koridoru
Na základě opětovného jednání s dopravci Správa železnic upravila technologii prací na modernizovaném úseku mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. Přijatá opatření mají za cíl minimalizovat komplikace na trakčním vedení při provozu elektrických vlaků. Úpravy jsou však spojeny s razantními změnami organizace výstavby, které jsou technologicky i finančně náročnější.
23.11.2022
Správa železnic vybrala budoucí podobu mostu na pražské Výtoni
Správa železnic dnes představila veřejnosti vítězný návrh budoucí podoby tříkolejného přemostění přes Vltavu v místě stávajícího železničního mostu na pražské Výtoni. Základní podmínky pro účast v tzv. soutěžním dialogu splnilo všech 12 přihlášených týmů architektů. Celková nabídková cena měla v hodnocení váhu 20 procent, zbylých 80 procent připadalo na kvalitu navrženého řešení. Jako nejlepší vybrala jedenáctičlenná hodnotící komise návrh od společnosti 2T engineering. Ta nyní zpracuje podrobnější studii, která bude sloužit jako podklad pro vytvoření dokumentace pro společné povolení stavby.
16.11.2022
Začíná rekonstrukce výpravní budovy v Karviné
Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce další významné výpravní budovy v Moravskoslezském kraji. Rozsáhlou obnovu objektu ve stanici Karviná hlavní nádraží zrealizuje firma TOMI – REMONT za 30,7 milionu korun. Práce začnou na konci letošního listopadu a potrvají jeden rok. Stavba bude navržena ke spolufinancování EU z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) v rámci Národního plánu obnovy.
14.11.2022
Mezi Pardubicemi a Stéblovou se začne jezdit po dvou kolejích
Na trati mezi Pardubicemi-Rosicemi nad Labem a Stéblovou finišuje další významná fáze její modernizace. Stavbaři v úterý odpoledne předají do užívání nově vybudovanou traťovou kolej. Vlaky díky tomu budou od poloviny listopadu jezdit ve dvoukolejném provozu. Cestujícím začne sloužit také 1. nástupiště v Rosicích. Práce za téměř 2,7 miliardy korun budou dokončeny v příštím roce.
08.11.2022
V Semilech začne rekonstrukce nástupišť
Správa železnic může zahájit plánovanou rekonstrukci nástupišť ve stanici Semily. Ve veřejné soutěži vybrala zhotovitele prací, kterým bude společnost SWIETELSKY Rail CZ. Cena nabídnutá vítězem tendru činí 173,2 milionu korun bez DPH. Dvojice modernizovaných nástupišť umožní cestujícím pohodlný nástup do vlaků, jejich výstavba je zároveň koordinována s budováním autobusového terminálu Semily.
04.11.2022
Správa železnic vyhlašuje architektonickou soutěž na nádraží v Nymburku
Novou podobu nádražní budovy v Nymburku pomůže najít otevřená architektonicko-urbanistická soutěž, kterou Správa železnic vypisuje. Záměrem je nalézt optimální řešení pro rekonstrukci stávající budovy, novostavbu nového objektu nádraží a úpravu přednádraží ve vazbě na okolní prostory i navazující dopravní a železniční infrastrukturu.
03.11.2022
Správa železnic zahájila výstavbu dvou nových výpravních budov v Karlovarském kraji
Aš a Chodov jsou dvě stanice, kde Správa železnic začíná s výstavbou nových výpravních budov. V nejzápadnějším cípu České republiky – v Aši – stávající nádražní budovu nahradí novostavba. Stejně tak v Chodově na Karlovarsku se postaví nový objekt, který bude situován nedaleko vstupu do podchodu vybudovaného v rámci výstavby moderních nástupišť. Stavby jsou navržené k financování z evropského finančního Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) v rámci Národního plánu obnovy.
03.11.2022
Správa železnic zajistila dodávky trakční energie pro rok 2023
Správa železnic úspěšně dokončila aukci na dodavatele silové trakční energie, kterou dopravci využívají pro provoz svých elektrických vlaků. V aukci realizované prostřednictvím komoditní burzy PXE uspěla společnost ČEZ ESCO. Celkový předpokládaný odběr trakční energie v roce 2023 byl v rámci aukce stanoven na 1 280 000 MWh.
02.11.2022
Správa železnic předala Národnímu technickému muzeu další historickou techniku
Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a jeho protějšek z Národního technického muzea Karel Ksandr v tomto týdnu slavnostně podepsali smlouvu o převodu práva hospodařit s dalším historicky cenným movitým majetkem státu v oblasti železnic. Stalo se tak na základě smluvní spolupráce, kterou oba subjekty navázaly před dvěma lety v srpnu.
01.11.2022
Začíná rekonstrukce nádražní budovy v Krásné Lípě na Děčínsku
Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Krásná Lípa. Objekt opraví za 44,8 milionu korun firma VÁHOSTAV-SK. Stavební práce začnou v listopadu a na konci příštího roku budou cestující na Dráze národního parku, která vede chráněnou oblastí Českého Švýcarska, využívat další zrenovované nádraží. Kromě kompletní opravy se v něm vzhledem k turistické oblibě počítá i se vznikem ubytovacích prostor.
01.11.2022
Správa železnic hledá projektanta pro vysokorychlostní trať v Praze
Správa železnic vyhlásila další veřejnou zakázku na dodavatele dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro novou síť vysokorychlostních tratí. Projektant připraví technický návrh v pořadí již osmého úseku sítě, a to mezi pražskými Vršovicemi a Běchovicemi.
31.10.2022
Otevírá se nová odbavovací hala v pražských Vysočanech
Dva roky intenzivních modernizačních prací jsou ve stanici Praha-Vysočany patrné na první pohled. Nádraží, které prochází kompletní přestavbou, od letošního září disponuje novým nástupištěm, eskalátory a výtahy. Další pozitivní změna nastane dnes, 31. října, kdy se otevírá nová odbavovací hala s pokladnami a zázemím pro cestující.