Aktuality

27.05.2024
Preventivní vlak opět vyjíždí. Hravě a srozumitelně učí zásady bezpečného chování
Ve spolupráci Správy železnic a Českých drah se už pošestnácté vydává na cestu po republice Preventivní vlak bezpečné železnice. Jeho cílem je přiblížit mladým lidem, jak se chovat v okolí tratí. Interaktivní lekce tentokrát proběhnou na nádražích v Olomouci, Pardubicích, Plzni a Českých Budějovicích.
22.05.2024
Další trať na Ostravsku čeká modernizace
Správa železnic vybrala společnost SUDOP BRNO jako projektanta optimalizace a elektrizace úseku mezi Ostravou-Kunčicemi a Frýdkem-Místkem. Jeho předložená nabídka byla ve výši 237 683 000 korun. Samotná realizace stavby bude znamenat další významný krok k posílení železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji.
21.05.2024
V Lovosicích se pohodlně nastupuje do vlaku, na řadu přichází obnova budovy
Cestující v Lovosicích mohou využívat výtahy na všechna nástupiště, která se nacházejí v úrovni moderních vlaků. Zrekonstruovaný podchod navíc spojuje části města na obou stranách stanice. Stavbaři se nyní zaměří na nádražní budovu, kterou čeká celková obnova. Správa železnic vynaloží na zmíněné stavební úpravy celkem 680 milionů korun.
20.05.2024
Rekonstrukcí projde poslední část Fantovy budovy
Správa železnic plánuje ještě letos odstartovat druhou část rekonstrukce interiéru ve Fantově budově na pražském hlavním nádraží. Důležitou podmínkou k samotnému zahájení stavby je právě vypsané výběrové řízení na zhotovitele prací. Jeho vítěz provede obnovu zbývající části historického objektu, mimo jiné prostor, které nyní využívá Drážní úřad nebo Policie České republiky. Nejvyšší přípustná nabídková cena je 570 milionů korun.
16.05.2024
Stanice v Bubnech získává svoji podobu, vznikají i navazující estakády
Projekt modernizace trati mezi Prahou, letištěm a Kladnem úspěšně pokračuje, už rok a čtvrt prochází rekonstrukcí úsek mezi Bubny a Výstavištěm. Práce běží rychlým tempem, výrazně pokročila výstavba čtyřkolejné stanice v Bubnech, stejně jako navazujících estakád. Ty nahradí jak přejezd v Bubenské ulici, tak i železniční náspy, které dosud rozdělovaly velkou část Holešovic.
15.05.2024
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni
Budování moderní železnice na území metropole pokračuje, Správa železnic hledá projektanta stavby nového tříkolejného mostu na Výtoni. Jedná se o další klíčový krok pro zajištění bezpečné a kapacitní železnice nejen na území hlavního města Prahy, ale i na páteřní trati směrem na Německo, na níž přemostění leží. Práce by měly probíhat v letech 2027 až 2029, předpokládané celkové náklady stavby dosahují 3,4 miliardy korun.
13.05.2024
Správa železnic spouští další mapový portál. Tentokrát pro úsek VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou
Správa železnic nově spustila mapový portál pro vysokorychlostní úsek Poříčany – Světlá nad Sázavou. Ten přehledně zobrazuje plánovanou trasu zasazenou do mapových podkladů. Návštěvníci portálu mohou pomocí jednoduchého systému klást dotazy či připomínky přímo k místům, která je zajímají. Odpovídat na ně budou odborníci ze Správy železnic.
09.05.2024
Černošice získají nejen moderní zastávky, ale také rychlejší spojení s metropolí
Správa železnic pokračuje v přípravě modernizace trati z Prahy do Berouna. Nyní vybrala zhotovitele projektové dokumentace pro úsek mezi pražským Radotínem a budoucí odbočkou Berounka. Vyhotoví ji společnost SUDOP Praha, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 96 milionů korun. Stavební práce se plánují v letech 2026 až 2029, jejich výsledkem bude nejen zrušení několika přejezdů, ale také zvýšení traťové rychlosti.
07.05.2024
Modernizace vítkovické nádražní budovy může začít
Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nádražní budovy v Ostravě-Vítkovicích. Památkově chráněný objekt z dílny architekta Josefa Dandy opraví společnost MORYS. Její nabídková cena byla ve výši 274 792 000 korun. Ve spolupráci s tamní městskou částí navíc projde revitalizací také přednádražní prostor. Práce začnou v květnu, hotovo by mělo být do dvou let.
06.05.2024
Zrekonstruovaná budova v Berouně nabízí moderní prostředí i víc obchodů
Správa železnic dnes slavnostně otevřela zrekonstruovanou nádražní budovu v Berouně. Stavbaři provedli celkovou obnovu tří vzájemně propojených objektů, a to odjezdové haly, administrativní budovy a provozních prostor. Ve veřejně přístupné části objektu došlo ke změně dispozic, což umožnilo rozšíření počtu komerčních jednotek. Cestující ocení také celkové zlepšení prostředí nebo moderní informační systém.
03.05.2024
Modernizace vsetínské stanice pokročila, cestující mají k dispozici nové zázemí
Ve Vsetíně se dnes uskutečnilo slavnostní otevření společného odbavovacího terminálu pro železniční a autobusovou dopravu. Cestující na nádraží mohou také naplno využívat nový podchod k jednotlivým nástupištím. Jde o konkrétní výsledek probíhající modernizace celé stanice, která začala v závěru roku 2021 a skončí letos v prosinci.
02.05.2024
Po pravém břehu Labe se pojede rychleji, zruší se všechny přejezdy
Rekonstrukce více než 30 kilometrů dlouhého úseku mezi Lysou nad Labem a Mělníkem má svého projektanta. Dokumentaci pro společné povolení stavby vypracují společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a SUDOP PRAHA, které podaly nabídku ve výši 244 424 600 korun. Kromě modernizace stanic a zastávek dojde také k přidání třetí koleje, zruší se všechny přejezdy. Traťová rychlost se zvýší až na 160 km/h. Zahájení prací se plánuje počátkem roku 2028, předpokládané celkové náklady stavby dosahují bezmála 14 miliard korun.
30.04.2024
Vlaky na Vysočině pojedou stošedesátkou
Správa železnic pokračuje v intenzivní modernizaci havlíčkobrodské trati. Dnes slavnostně zahájila ve Vlkově u Tišnova hned tři stavby. Celkovou obnovou projde tamní stanice a navazující úsek do Křižanova, díky úplnému přerušení provozu bude hotovo už na začátku příštího roku. Kompletní rekonstrukce části z Přibyslavi do Pohledu pak potrvá do jara 2027. Celkové náklady všech tří staveb dosahují téměř sedmi miliard korun. Cestující získají na všech nádražích moderní nástupiště, vlaky zrychlí až na 160 km/h.
29.04.2024
Koleje nejsou hřiště!
Od začátku roku roste počet případů, kdy si zejména děti a mládež pletou koleje s hřištěm. Pod vlivem výzev na sociálních sítích stále častěji ohrožují bezpečnost provozu pokládáním předmětů na koleje. Navíc tím porušují zákon zakazující vstup do kolejiště. Neuvědomují si přitom, že vážné nebezpečí hrozí nejen jim, ale i lidem ve vlacích.
29.04.2024
Výluka zastaví provoz na Bechyňce, poprvé se použijí pražce ve tvaru ypsilon
Poprvé v historii použije Správa železnic na dráze elektrifikované stejnosměrnou trakcí ocelové pražce ve tvaru písmene ypsilon. Stane se tak na trati z Tábora do Bechyně, v jejích obloucích o velmi malém poloměru bude možné zřídit bezstykovou kolej. To přinese zvýšení bezpečnosti, komfortu cestování, možnost nasazení moderních vlakových souprav a v neposlední řadě také snížení nákladů na údržbu.
29.04.2024
Spojení Hradce s Chlumcem zrychlí, přibude druhá kolej
Správa železnic vybrala projektanta modernizace traťového úseku z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou. Dokumentaci pro stavební povolení vytvoří společnosti SUDOP PRAHA a SUDOP EU, jejich nabídková cena byla ve výši 277 150 000 korun. Největším přínosem stavby bude zdvoukolejnění celého úseku, traťová rychlost se zvýší na 160 km/h. Samotná realizace prací se předpokládá v letech 2027 až 2030.
26.04.2024
Cestující získali moderní prostory na dalších nádražích
Správa železnic neustále zlepšuje prostředí na nádražích po celé České republice, v uplynulém období dokončila výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících budov hned v několika stanicích. Zatímco v Chodově a Aši slouží cestujícím zcela nové objekty, v Bílině, Benešově nad Ploučnicí a Světlé nad Sázavou mají k dispozici zrekonstruované prostory, které splňují všechny současné požadavky včetně bezbariérového přístupu. Práce na všech místech probíhaly od roku 2022, celkové náklady na tyto rekonstrukce dosahují téměř 380 milionů korun.
24.04.2024
Odstartovala školení pro dopravce na téma ETCS
Správa železnic připravila školení pro dopravce, které je zaměřené na provozní chování jednotného evropského zabezpečovače ETCS. První se uskutečnilo toto pondělí, další budou následovat v Praze a Olomouci do 10. května. Zástupci dopravců, kteří se zabývají tvorbou předpisů a školením strojvedoucích, se dozví základní principy fungování celého systému a seznámí se s příslušnými technickými specifikacemi interoperability.
23.04.2024
Drážní hasiči cvičili záchranu osoby zasažené elektrickým proudem
Jednotka hasičů Správy železnic z Přerova si vyzkoušela záchranu osoby, která se nacházela na železničním vagonu pod trolejovým vedením a zasáhl ji elektrický proud. Cvičení se uskutečnilo v areálu tamní stanice.
23.04.2024
Nádraží v Klatovech bude bezbariérové
Velká rekonstrukce čeká v následujících letech nádražní budovu v Klatovech. Správa železnic vypsala v těchto dnech tendr na zhotovitele prací v předpokládané hodnotě 393 milionů korun. V památkově chráněném objektu dojde k účelnějšímu využití vnitřních prostor, bezbariérově přístupná bude celá stanice. Samotné zahájení stavby se plánuje letos na podzim, hotovo má být na začátku roku 2027.