Fotogrammetrické výstupy

Jedná se o metodu, kdy dochází k vytvoření 3D modelu stavby nebo terénu ze souboru fotografií pořízených dronem. Každá taková fotografie má své GPS souřadnice a obsahuje i informaci o výšce dronu při pořízení snímku. Přesnost získaného podkladu se pohybuje v rozmezí 10–15 cm ve všech třech směrech.

Správa železnic používá metodu fotogrammetrie primárně pro tvorbu záměrů projektu ale i dalších stupňů projektové dokumentace, zejména u výpravních budov. Z dosud realizovaných lze zmínit např. Milovice v rámci stavby Všejanské spojky, Hněvice, Martinice v Krkonoších, Kunovice (obrázek níže) nebo i jiných objektů dráhy, např. viaduktu Křenová nebo rekonstrukce mostů přes ul. Šámalova v Brně, a pod. Díky své přesnosti bylo použito fotogrammetrie i u rekonstrukce historické fasády s četnými ozdobnými prvky i u výpravní budovy v Brandýse nad Orlicí.

Informace o projektu

Základním aplikovaným postupem je, že se na místě plánovaného záměru provede průzkum s přeletem dronu, který pořídí potřebné fotografie. Množství snímků a délka letu je dáno zejména kapacitou baterie a úložiště dronu. Většinou se jedná o desítky fotografií, přičemž množství závisí na rozsahu snímané oblasti a může dosahovat i počtu několika tisíců fotografií. Ze souboru alignovaných fotografií program vytvoří hrubý model v podobě mračna bodů. Výsledek lze ještě ručně upravit vložením kontrolních bodů. Vzniklý 3D model je vlastně trojúhelníkovou sítí vytvořenou z mračna bodů. Tento model je zatím bez textury, kterou lze ovšem vytvořit dodatečně. Velikost rozlišení pak není omezena ničím jiným než rozlišením kamery a výpočtovou kapacitou počítače. Následně se provede export do žádaného formátu. Takto vzniklé modely lze dále upravovat a používat pro potřeby projektování, ale i pro potřeby projednávání a prezentace staveb s úřady, státní správou nebo dotčenými osobami, kdy se už mnohokrát tyto modely osvědčily.