Fotogrammetrické výstupy

Jedná se o metodu, kdy dochází k vytvoření 3D modelu stavby nebo terénu ze souboru fotografií pořízených dronem. Každá taková fotografie má své GPS souřadnice a obsahuje i informaci o výšce dronu při pořízení snímku. Přesnost získaného podkladu se pohybuje v rozmezí 10-15 cm ve všech třech směrech.

Správa železnic metodu fotogrammetrie primárně používá pro tvorbu záměrů projektu. Např. u výpravních a nádražních budov: Brandýs nad Orlicí, Všejanské spojky, Hněvice, Martinice v Krkonoších (obrázek níže) nebo viaduktu Křenová nebo rekonstrukce mostů přes ul. Šámalova v Brně apod.

Fotogrammetrický model

Základním aplikovaným postupem je, že se na místě plánovaného záměru provede průzkum s přeletem dronu, který pořídí potřebné fotografie. Množství snímků je dáno zejména kapacitou baterie dronu. Většinou se jedná minimálně o 40 fotografií, přičemž množství závisí na rozsahu snímané oblasti a může dosahovat i počtu několika tisíců fotografií. Ze souboru alignovaných fotografií program vytvoří hrubý model v podobě pointcloudu. Výsledek lze ještě ručně upravit vložením kontrolních bodů. Vzniklý 3D model je vlastně trojúhelníkovou sítí vytvořenou ze sítě bodů. Tento model je zatím bez textury, kterou lze ovšem vytvořit jednoduchým klikem. Velikost rozlišení pak není omezena ničím jiným než rozlišením kamery a výpočtovou kapacitou počítače. Následně se provede export do žádaného formátu.