Přejít k obsahu

Pilotní projekty

Pilotní projekty v režimu BIM vznikají na Správě železnic ve spolupráci s různými dodavateli napříč jednotlivými projekčními etapami již od roku 2017. Aktuálně se jedná už o několik desítek staveb s použitím metody BIM. Mezi největší patří např. Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla a Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží.

Správa železnic postoupně začleňuje nové projekty, ať už v rámci přípravy nebo realizace staveb u konvenčních a vysokorychlostních tratí (VRT). U konvenčních tratí se jedná o výběr zajímavých projektů, ať už technicky, technologicky či polohově. VRT se SŽ snaží zpracovat metodou BIM všechny úseky od raných stádií přípravné fáze. Početně se jedná zhruba o desítku nových staveb v režimu BIM ročně.