Přejít k obsahu

Pilotní projekty

Pilotní projekty jsou rozdělené do čtyřech fází, které jsou v souladu s implementací metody BIM v organizaci Správa železnic:

Správa železnic postoupně začleňuje nové projekty, ať už v rámci přípravy nebo realizace staveb u konvenčních a vysokorychlostních tratí (VRT). U konvenčních tratí se jedná o výběr zajímavých projektů, ať už technicky, technologicky či polohově. VRT se SŽ snaží zpracovat metodou BIM všechny úseky od raných stádií přípravné fáze. Početně se jedná zhruba o desítku nových staveb v režimu BIM ročně.