Přejít k obsahu

Pilotní projekty

Pilotní projekty jsou rozdělené do čtyřech fází, které jsou v souladu s implementací metody BIM v organizaci Správa železnic:

1. fáze: byla zaměřena na získávání zkušeností pro tvorbu koncepčních dokumentů procesu BIM, které byly ze strany SFDI vydané k ověření pro další fázi pilotních projektů.

2. fáze: byla zaměřena na ověřování schválených pracovních verzí koncepčních dokumentů
metody BIM.

3. fáze: aktuálně probíhající etapa je zaměřena na získávání podkladů pro vytváření interních koncepčních dokumentů a požadavků na změny interních procesů pro zavedení metody BIM.

4. fáze: plánovaná etapa bude zaměřená na přenesení zkušeností implementace metody BIM do následné správy infrastruktury.

ilustrační obrázek