Modernizace trati Rokycany — Plzeň

Projekt navazuje na již zmodernizovaný úsek Beroun–Rokycany a má za cíl umožnit na trase 3. železničního koridoru (součást transevropské dopravní sítě TEN-T) snížení jízdní doby mezi Prahou a Plzní pod 1 h. V důsledku optimalizace trati pro navýšení maximální rychlosti na 160-200 km/h byla trať zkrácena z 20 km na 14 km. Výstavbou 4150 m dlouhého Ejpovického tunelu pod pahorky Homolka a Chlum vznikl nejdelší český železniční tunel. Propustnost trati dále navyšují nová zabezpečovací zařízení.

Základní přehled o stavební akci:

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM: DPS a PDPS.
  • Celkové investiční náklady: 7 mld. Kč.
  • Zpracovatel: Metrostav a.s. a SUDOP Praha a.s.
  • SOD podepsána: 7/2013.
  • Dokončení projektu: 01/2024.
  • Termín stavby: 8/2013 – 12/2019.