Digitalizace technické dokumentace pro pozemní stavby v prostředí Správy železnic

Cílem projektu bylo vytvořit metodiku pro digitalizaci výpravních budov ve vazbě na konstrukční a funkční systémy a jejich vlastností s vazbou na evidenční a pasportní systémy.

Základní přehled projektu

  • Zpracovatel: ITS – Intelligent Transport Systems, s.r.o.,
  • Realizace zahájena: 10/2020,
  • Dokončení projektu: 10/2022.


Informace o projektu

  • Vytvoření digitálních modelů staveb (vybraných výpravních budov a zastávek).
  • Zpracování datového standardu SŽ pro pozemní stavby s pasportními daty.
  • Převedení digitálních verzí staveb do modulu SAP COPIN.
  • Analýza propojení stávajícího SAP REM a navazujícího modulu SAP COPIN.
  • Vytvoření metodiky pro digitalizaci pozemních budov.