Digitalizace technické dokumentace pro pozemní stavby v prostředí Správy železnic

Cílem projektu je vytvořit metodiku pro členění výpravních budov na konstrukční a funkční systémy a jejich vlastností s vazbou na evidenční a pasportní systémy. Zároveň vytvořenou metodiku ověřit na vybraných pozemních objektech.

Základní přehled o projektu

  • Zpracovatel: ITS – Intelligent Transport Systems, s.r.o.,
  • Realizace zahájena: 10/2020,
  • Dokončení projektu: 10/2021.

Předmět zakázky

  • Vytvoření digitální verze staveb (vybraných výpravních budov a zastávek),
  • Zpracování datového standardu SŽ pro pozemní stavby,
  • Převedení digitálních verzí staveb do modulu SAP COPIN,
  • Analýza propojení stávajícího SAP REM a navazujícího modulu SAP COPIN,
  • Vytvoření metodiky pro digitalizaci budov.