Varovné systémy

1. Základní informace

Obecným společenským zájmem na stavbách dráhy, stavbách na dráze a při provádění opravných a údržbových prací je zajištění bezpečnosti pracovníků provádějících tyto práce. Používání varovných systémů má spolu se zajištěním bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy sloužit i k zajištění potřebné dopravní kapacity nevyloučených kolejí. Mezi varovné systémy patří bezpečnostní zábrany, světelné výstražné terče a zařízení automatického varování.

Implementovat varovné systémy je potřeba na všech stupních projektových prací i v přípravě, řízení a realizaci stavebních, opravných a údržbových prací.

V návaznosti na obecně platné právní předpisy lze na dráhách provozovaných Správou železnic, státní organizací, používat pouze výrobky schválené odborem provozuschopnosti Generálního ředitelství Správy železnic.

Dodavatelé, kteří mají zájem o dodávky varovných systémů, se mohou obrátit písemně nebo elektronicky na tuto adresu:

Správa železnic, státní organizace
odbor provozuschopnosti
Křižíkova 552/2
186 00 Praha 8

email:  O15sek@spravazeleznic.cz

2. Obecné technické podmínky

Obecné technické podmínky pro používání bezpečnostní zábrany a světelného výstražného terče na provozované železniční dopravní cestě státní organizace Správa železnic
ke stažení ZDE

3. Zpráva o posouzení bezpečnosti

Zpráva o nezávislém posouzení bezpečnosti, analýze a hodnocení rizik změny železniční infrastruktury provedených podle článků nařízení CSM-RA, tj. NK (EU) č. 402/2013 je uložena ZDE

4. Výrobky schválené pro použití na ŽDC

Evidenční číslo
TPV
Název zařízení Výrobce/Dodavatel Datum
schválení
Další
informace
Dodatek 1 Magnetická ochranná bariéra
TRACKSAFE BARRIER (RSS)
Form-Thermit, s.r.o.,
Gromešova 6a,
621 00 Brno
19. 8. 2020 55181/2020-SŽ-
GŘ-O15PDF